Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

Speletprieks Zasa 18.02.2017 1037 Copy

Šī gada 18.februārī Feimaņu KN dramatiskā kopa „Savējie” viesojās Jēkabpils novada Zasas pagastā, lai piedalītos lauku amatierteātru saietā „Spēlētprieks” un gūtu jaunu pieredzi, iepazītos ar citiem amatierteātru kolektīviem. Šis pasākums tika organizēts ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu projekta ietvaros.

            Jau no agra rīta amatierteātru kolektīvu dalībnieki apguva aktiermākslas nodarbības, kurās veica dažādus interesantus vingrinājumus teātra režisores Ievas Maltenieces vadībā. Šīs nodarbības mērķis – katram aktierim labāk izprast sevi un pārējos, darboties komandās, rast oriģinālus risinājumus negaidītās situācijās.

            Pēcpusdienā saieta dalībnieki apmeklēja Zasas amatniecības centru „Rūme”, kurā iepazinās ar sēļu amatnieku darinājumiem no māla un koka. Toties teātru režisoriem tika dota iespēja sirsnīgā atmosfērā parunāties ar Latvijas amatierteātru asociācijas priekšsēdētāju, kā arī Ausekļa Limbažu teātra režisori Intu Kalniņu par amatierteātru darbību Latvijā un pasaulē.

Un tad sākās izrāžu karuselis. Amatierteātru saiets „Spēlētprieks” pulcēja dalībniekus no dažādiem novadiem. Vakara garumā skatītāji varēja noskatīties sešas dažādas, interesantas izrādes –„Mucenieks un muceniece” (Zasas amatierteatris), „Zigmunda terapija” (Amatas „Taka”), „Vecmeitu ballīte” (Varakļānu amatierteātris „Ūbeles”), „Ciema amazones” (Dvietes amatierteātris „Nebēdnieki”), „Pīles lidojums” (Zasas amatierteatris) un „Katram sava politika” (Feimaņu dramatiskā kopa „Savējie”).

            Ikviens šī pasākuma dalībnieks un skatītājs iepazinās ar interesantiem iestudējumiem, guva milzīgu pozitīvo lādiņu ilgam laikam. Publikas dzīvīgā līdzdalība izrādēs apliecināja, ka amatierteātri laukos ir ļoti vajadzīgi. Šis pasākums teātru kolektīviem bija labas pieredzes un ideju apmaiņas skola, kā arī patīkama tikšanās ar jauniem draugiem.

Pasākuma noslēgumā katrs kolektīvs saņēma pateicības rakstus un piemiņas dāvaniņas. Latvijas amatierteātru asociācijas prezidente Inta Kalniņa bija arī kā eksperte, kura noskatījās un izteica savas domas par izrādēm un pasniedza galveno balvu par veiksmīgāko izrādi. Kāds bija mūsu kolektīva pārsteigums, ka tieši šo balvu – māla šķīvi, kas bija Zasas amatniecības centa „Rūme” meistaru darināts, Inta Kalniņa pasniedza Feimaņu KN amatierteātrim „Savējie.” Pasākuma noslēgumā visi aktieri un dalībnieki vienojās kopīgā dziesmā „Lai sasaucamies, lai dziedam” no izrādes „Seši mazi bundzenieki.” Kopkoris skanēja vareni.

Paldies Zasas KN teātra režisorei Ievai Malteniecei par brīnišķīgo pasākumu, kā arī aktieriem par spēlētprieku, par ieguldīto darbu, laiku un enerģiju! Lai spēlētprieks, radošas idejas ar Jums arī turpmāk!

Ināra Reinika

dramatiskās kopas „Savējie” vadītāja

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites