Шаблоны для Joomla 3 здесь

Masu mediji ik dienas ziņo par nelaimes gadījumiem, kuros ir cietuši bērni un pieaugušie. Ik reizi, pārvietojoties ar auto, vai sabiedrisko autotransportlīdzekli diennakts tumšajā laikā, spējam novērtēt to, ka gājējs ir pamanāms jau no attāluma. Ir prieks par to, ka cilvēki arvien vairāk izmanto atstarotājus un atstarojošās vestes, domājot par savu drošību.

Par drošību uz ceļiem, pie ūdenskrātuvēm, par ugunsdrošību – par šīm tēmām tiek runāts ikvienā izglītības iestādē. Sarunas un diskusijas ir ļoti vērtīgas, taču ir svarīgi, lai pieaugušie arī praktiski rūpētos par bērnu drošību. Sekojot Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Guntara Skudras iniciatīvai un domājot par bērnu drošību diennakts tumšajā laikā un izglītības iestādēs organizēto āra aktivitāšu laikā, ir iegādātas atstarojošo vestes visiem novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un novada skolu 1. klašu skolēniem.

Tuvākajā laikā ar vestēm plānots nodrošināt arī visus sākumskolas skolēnus. Šīs vestes tiek nodotas izglītības iestāžu īpašumā. Izglītības pārvaldes speciālisti iesaka vecākiem būt atbildīgiem un nodrošināt atstarojošo vestu lietošanu katru dienu, pārvietojoties gan uz izglītības iestādi, gan dodoties mājās. Savukārt izglītības iestāžu pedagogus aicina nodrošināt, lai atstarojošās vestes tiek lietotas dodoties pastaigās un āra aktivitātēs gan izglītības iestāžu teritorijās, gan ārpus tām.

Biruta Rīvāne,
Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības speciāliste

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites