Интернет-магазин nachodki.ru

     2014.gadā Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ar jaunu sparu atsāka veselību veicinošo skolu programmas darbību.

     Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību.

    Apvienojoties kustībā, varam iegūt vairāk pieredzes un labās prakses piemēru, konsultatīvo atbalstu, apmācības veselības jautājumos, jaunāko informāciju un materiālus par veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu.

    Šobrīd tīklā iesaistījušās 83 skolas un 4 pirmsskolas izglītības iestādes no visas Latvijas.

NVVST var iesaistīties ikviena vispārējās vai profesionālās izglītības iestāde, kura vēlas īstenot veselības veicināšanas pasākumus. Lai piedalītos NVVST, skolai ir jāstrādā pie Veselību veicinošām izglītības iestādēm noteikto kritēriju izpildes. Piemēram, jāizveido Veselību veicinošās skolas padome, jāveicina skolēnu iesaistīšanās ar fizisko aktivitāti saistītā izglītībā, jāņem dalība programmās „Skolas auglis ” un „Skolas piens ”, jānodrošina veselīga emocionālā un fiziskā skolas vide, jāorganizē citi veselību veicinoši pasākumi.

    2016.gada 2. decembrī, SPKC 55 Latvijas skolām piešķīra Veselību veicinošas izglītības iestādes statusu. To skaitā ir arī Feimaņu pamatskola, kura šobrīd vienīgā pārstāv Rēzeknes novadu Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā. Veselību veicinošas izglītības iestādes statuss skolai tiek piešķirts, darbojoties tīklā vienu mācību gadu un sasniedzot visus pamata kritērijus.

   
    Plašāka informācija par NVVST pieejama SPKC mājaslapas sadaļā “Veselību veicinošo skolu tīkls”.

Veselību veicinošas izglītības iestādes koordinatore Feimaņu pamatskolā Ineta Upeniece

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites