Здесь нашел интересный обзор

tautas lugsana1

“Dievs svētī Latviju!” – ar šiem vārdiem sirdī un uz lūpām, Latvju tautas dēli un meitas stājās pretī ienaidam un netaisnībai, pretī apspiestībai un nebrīvei, lai cīnītos pret to. Un viņi uzvarēja. Tā bija tautas uzvara, kura plecu pie pleca turējās blakus ne vien 1918. gada 18. novembrī, bet tik daudzos latviešu tautai un Latvju zemei smagajos pārbaudījumu gados.

            “Dievs svētī Latviju!” – skanēja vārdi, tā skanēja tautas balss, tas bija tās dvēseles kliedziens, kas tiecās uz augšu, pēc paša Dieva palīdzības, pēc dievišķās svētības – zemei, tautai; pēc svētības katram, kas šajā zemē dzīvo. Jo bez Dieva svētības nav iespējams būvēt valsti, būvēt tautas labklājību.

            Vai šodien šī balss nav kļuvusi aizsmakusi? Vai šodien šī balss nav kļuvusi klusa? Ne tik stipra un skanīga kā tas senāk bijis? Ne tik dzīva un garīga, kāda tā izskanēja pirmo reiz? Ticības, cerības un paļāvības pilna.

            18. novembris nav tikai viens no sarkanajiem datumiem kalendārā vai brīvdiena varbūt ne pārāk izdevīgā laikā, tā ir diena, kad atkal no jauna esam aicināti ielūkoties vēstures lapās, lai saprastu, kas bija un kas tad notika; lai saprastu, kur bijām un to, kur pašlaik atrodamies. Un ne tikai.

Kas ir tas, kas mūs vieno? Dziesma? Deja? Mēdz sacīt, esam tauta, kas dzied un dejo. Bet vai tas ir viss ko nesam un spējam dot?

Kas mūs vieno? Ja protam nosaukt tikai šos divus - vai tā nešķiet gaužām par maz? Par maz, lai pietiktu dzīvei?!

Dziedāt un dejot mēs protam, bet zem kādas mūzikas, kādas stabules pavadīti?

Vai šodien nav jāsaka, ka brīvība ir izpārdota; nodota lombardos, bankās, ieķīlāta un kredītos samainīta?

Vai šodien nav jāsaka, ka tauta ir nonākusi jaunā verdzības gūstā, jo zem tik daudzu cilvēku dzīvēm paceļas ne jau sarkanbaltsarkanais karogs… ne jau Latvijas zeme ir zem to kājām un ne jau latviešu valoda skan to ausīs.. un runā.

Vai šodien nav jāsaka - Latvija, kas tu esi? Latvija, kas esmu es?

Vai apzināmies sevi kā daļu no tautas, no zemes, no valsts, no valodas, no kultūras, daļu no vēstures, kuru visi kopā un tajā pat laikā atsevišķi mēs rakstām?!

Brīvība - tik skaists un varens vārds, bet cik ātri nozaudēts cilvēku apziņā, domāšanā, rīcībā, dzīvesveidā. Retais šodien spēj pateikt paldies par to brīvības uzvaru, vēl jo vairāk par to brīvības augli, kuru šodien mums ir ļauts baudīt, paldies tiem, kuri mums to ir izcīnījuši ar savām dzīvēm un ar savu asini.

Tik nemākulīgi esam apgājušies ar brīvības dāvanu, spēlējoties ar to un nemanīdami, cik ātri tā tapusi sapīta dažādos nebrīves valgos.

1946. gadā bīskaps Boļeslavs Sloskāns sacīja: "Latviešu tauta varēs pastāvēt vienīgi kā ticīga tauta ar augstu morāli, kāda bija mūsu tautai cauri gadu simtiem. Ne ienaidnieki iznīcina tautu, bet tauta pati sevi iznīcina, kad morāle pagrimst."

Dieva draugi!

Ticība deva spēku mūsu tēviem un mātēm cīņai ar pretinieku. Ticība deva spēku cīnīties un nepadoties dažādu varu, pārspēka priekšā. Ticība deva spēku dzīvot.

Vai mūsos šodien ir šī ticība, kāda savulaik piemita mūsu tautai? Ticība, kas to apvienoja cīņai par brīvību, neatkarību, par mieru.

Arī tagad mums netrūkst pretinieku, kas tīko iekarot mūsu zemi, bet mums ir jābūt nomodā, lai to nepazaudētu: zemi, valodu, cilvēku - mūsu tautu.

Šodien, valsts svētkos, iederas jautāt, ko es esmu devis Latvijai, savai zemei un tautai? Ko es esmu gatavs dot, lai tā plauktu?

Ir skaisti runāt par tēvzemes mīlestību, taču tā ir par maz. Tēvzeme ir jāmīl ne tik daudz vārdos kā darbos. Mīlēt vietu, kur tev šūpulis kārts, kur izrunāts tēva un mātes vārds, mīlēt tautu un zemi, no kuras tu nāc.

Lūgsim no Dieva svētību, jo bez tās nespēsim dzīvot. Lūgsim no Dieva palīdzību, jo bez tās nevarēsim tikt uz priekšu. Lūgsim no Dieva ticību, jo citādi izsīks mūsu spēki ikdienas cīņām. Lūgsim no visvarenā Dieva mīlestību, jo bez tās nav iedomājama cilvēka - tautas nākotne.

Lai Dievs svētī Latviju!

Dieva svētību vēlot pr. Rinalds Broks

Saziņas iespējas

 Pārvaldes vadītāja
Anita Verčinska
mob.tel.: 20223650
 
Grāmatvedība
tel.: 64644894
 
Lietvede, zemes lietu speciālists
tel.: 64644892
 
Sociālais darbinieks
tel.: 64644888
 
Bibliotēka, kultūras nams
tel.: 64644750
 
Medpunkts
tel.: 64644889
 
Feimaņu pamatskola
tel.: 64644749

Saites